프로모션 한국어 온라인 카지노_무료 등록 마카오 앵벌이 근황_무료 등록 필리핀 카지노 슬롯머신

 

Het Consensus Panel 11 September draagt zijn werk op aan:

 

De doelstelling van de overheid

De Onafhankelijkheidsverklaring van de Verenigde Staten zegt:

“We beschouwen deze waarheden als vanzelfsprekend, dat alle mensen als gelijken worden geschapen, dat zij door hun Schepper met zekere onvervreemdbare rechten zijn begiftigd, dat zich daaronder bevinden het leven, de vrijheid en het nastreven van geluk. Dat, teneinde deze rechten te garanderen, regeringen onder de mensen worden ingesteld die hun rechtmatige bevoegdheden ontlenen aan de instemming van de geregeerden.”

 

De verantwoordelijkheid van de media

De Internationale Federatie van Journalisten (IFJ) verklaart: “Respect voor de waarheid en het recht van het publiek op de waarheid is de primaire plicht van de journalist.”

De IFJ omschrijft persvrijheid als:

“die vrijheid van beperkingen welke essentieel is om journalisten, redacteuren, uitgevers en zendgemachtigden in staat te stellen de vooruitgang van het publiek belang te dienen door het publiceren, uitzenden of doen circuleren van feiten en meningen zonder welke een democratisch electoraat geen verantwoorde keuzen kan maken.”

Het Amerikaanse Genootschap van Krantenredacteuren (ASNE) verklaard:

“Persvrijheid behoort het volk toe. Het dient te worden verdedigd tegen inbreuk of aanvallen vanuit elke hoek, publiek dan wel privaat. Journalisten moeten er voortdurend op alert zijn ervoor te zorgen dat publieke zaken zich afspelen in het publieke domein. Zij dienen op hun hoede te zijn voor eenieder die de pers voor zijn eigen, zelfzuchtige doelen wil uitbuiten.”

 

Woorden van de wijzen

 

Mahatma Gandhi

“Een fout verwordt niet tot waarheid door veelvuldige verspreiding, noch verwordt de waarheid tot een fout omdat niemand het ziet. De waarheid staat, zelfs in afwezigheid van publieke steun. Waarheid schraagt zichzelf.”

 

John F. Kennedy

“We zijn niet bang het Amerikaanse volk onplezierige feiten toe te vertrouwen, aparte idee?n, uitheemse filosofie?n en ambitieuze waarden. Want een land dat bang is het eigen volk te laten oordelen over waarheid en bedrog binnen een open samenleving is een land dat het eigen volk vreest.”

 

Martin Luther King

“Een leugen kan niet overleven.”

“De dag dat we zwijgen over zaken die er toe doen is de dag dat ons leven begint te eindigen.”

“Laten we ons beseffen dat de boog van het morele universum lang is maar buigt naar gerechtigheid.”

 

Thomas Jefferson

“Het enige dat tirannie nodig heeft om vaste grond onder de voeten te krijgen is wanneer rechtschapen mensen er het zwijgen toe doen.”

 

Yoko Ono

“Een droom die je alleen droomt is maar een droom. Een droom die je samen droomt is een realiteit.”

 

Comments are closed.